News

20.03.2015
V torek, 17. marca 2015, je v prostorih ministrstva potekal posvet v okviru projekta Poly4EmI (Polymers for Emerging Industries), katerega namen je bil osvetliti prednosti in slabosti slovenskega ekosistema za razvoj novih globalnih verig vrednosti na področju bio zasnovane ekonomije.

V torek, 17. marca 2015, je v prostorih ministrstva potekal posvet v okviru projekta Poly4EmI (Polymers for Emerging Industries), katerega namen je bil osvetliti prednosti in slabosti slovenskega ekosistema za razvoj novih globalnih verig vrednosti na področju bio zasnovane ekonomije.

Evropa je nove industrije in nove globalne verige vrednosti prepoznala kot nosilce transformacije in preporoda industrije, sistemski pristop politike in odlične grozdov pa kot ključne pospeševalce. Regije so v tem procesu aktivni partner, ki povezujejo različna orodja političnega odločanja in različne akterje v nove modele sodelovanja. Odlični grozdi so institucionalizirane oblike sodelovanja, ki jih upravlja menedžment grozda (koordinacija članov, razvoj in izvajanje aktivnosti ter storitev za razvoj grozda). Sposobnost za povezovanje z drugimi grozdi ter sodelovanje prek regionalnih meja pa je prepoznana kot ključen dejavnik uspeha strategije Evropa 2020.

Centri odličnosti, kompetenčni centri in razvojni centri slovenskega gospodarstva, kot možna oblika odličnih grozdov, so eni izmed nosilcev spodbujanja inovativnosti in konkurenčnosti v Sloveniji. Analiza je pokazala, da lahko igrajo pomembno vlogo v razvoju novih verig vrednosti in industrij. Vendarle to zahteva napredek v načinih vodenja in strukturi storitev ter v njihovem mednarodnem delovanju. Razprava je osvetlila ključne pomanjkljivosti sistemskega pristopa, saj je bilo ugotovljeno, da obstaja pomanjkanje tako trajnostne podpore za že sprejete strateške usmeritve, kakor tudi strategij in izvedbenih načrtov, učinkovitega vodenja in koordinacije programov ter nezadostna kakovost storitev in nejasna pozicija različnih oblik povezovanja v celotnem ekosistemu.

Predstavitve: 

Poly4EmI_Consultation 20151703 - TB
Poly4EmI_Consultation 20151703 - MD

Posveta so se udeležili tako predstavniki univerz, različnih oblik grozdov, podjetij, kakor tudi javnih raziskovalnih zavodov in ministrstev oz. agencij:

- Univerza v Ljubljani

- Univerza na Primorskem, Inštitut Andreja Marušiča

- Visoka šola za tehnologijo polimerov

- Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK)

- Center odličnosti NAMASTE (Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti)

- Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV)

- Zavod Tehnološka mreža ICT

- TECOS – Slovenski orodjarski grozd

- Inštitut za celulozo in papir

- Hidria d.d.

- Instrumentation Technologies d.d. (I-Tech)

- Inštitut Jožef Stefan

- Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)

- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) and

- Javna agenca za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT).